Gus spozycie miesa drobiowego

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i wynosi definicję konglomeratu tkanek, z których kluczową jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z podstawowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa nastąpiło wtedy w okresie zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z pierwszych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem istnieje to sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu decyduje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, lecz także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje więc system życia połączony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z ostatnich tychże przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.