Kodeks pracy 56

W istota przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, natomiast każde urządzenia i instytucje muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania poziomu w którym określony wyrób spełnia specyficzne wymagania (chodzi tu również o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest niewiele aspektów. Prawdopodobnie jej kończyć projektant na stanie projektowania lub producent na stanie realizacji. Certyfikację może dokonać odbiorca towarów lub osoba niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do czasie prawnego w Polsce wprowadzono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w istocie minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które utkwiło w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr A do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz pomocy zdrowia dotyczące projektowania i dokonania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne a kolejne. Certyfikacja organizacji i narzędzi, które określają się wysokim poziomem ryzyka połączonego z ich eksploatacją i branie przenosi się już na stanie projektowania. Nowe urządzenia oraz organizacje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie dania oraz instytucje, jakie mogą robić w wszelki sposób zagrożenie dla bycia lub zdrowia człowieka a posiadania również miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.