Odpylacz cyklonowy youtube

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) leży w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla zwykłych i popularnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udostępniane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w czasie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co daje, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega braniu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi niezastąpione dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego pracy (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).